Hướng dẫn đổi mật khẩu

10:49 06/08/2017 Quản Lý Tài Khoản

Quý khách truy cập theo đường dẫn 

https://nhaphangkinhdoanh.com/forgot-password/forgot-password

Điền địa chỉ email đã đăng ký và bấm vào nút lấy lại mật khẩu.

hệ thống chuyển đến trang 

quý khách quay trở lại email để xác nhận thay đổi mật khẩu

Bấm vào link Khôi phục mật khẩu. Hệ thống chuyển đến trang khôi phục mật khẩu, Gõ mật khẩu mới và bấm Đổi mật khẩu

Sau khi đổi mật khẩu thành công bạn có thể đăng nhập lại vào hệ thống

 

 

 

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo