Chú ý: Nhân sự nhập khách hàng vào đây sau khi liên hệ.

Chỉnh sửa tên đúng chính tả

Nhập chính xác email

Không nhập trùng email ( 1 mail nhập 2 lần)