Quy định đặt hàng

Quy định đổi trả hàng

1. Định nghĩa: – Đổi hàng: là hoạt động chúng tôi làm việc với Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

ĐẶT HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN

GIAO HÀNG

KHIẾU NẠI

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT